Vid eventuella problem eller klagomål om eventuell kränkning av immateriella rättigheter, skicka oss ett mail till Legal@whosebilling.com , identifiera med specificitet de rättigheter som påstås ha brutits och den anklagade produkten / produkterna.

(Den här e-postadressen är bara för immateriella rättigheter och juridiska frågor. Andra förfrågningar får inte svara.)